Ngày 16/4 mình đã hoàn thành bản vẽ nhà và giấy phép cất nhà…mang đến Quỹ nhà đất nhờ xác định ranh đất định vị nền.

Ngày 19.4 Xác định xong nền…4 ngày sau mình vật lộn với đám cỏ sậy…làm cỏ không sợ …nhưng eo ôi sâu kinh khủng và thế là đêm gảy không ngừng liên tiếp cả tuần sau đó…

Ngày 1/5 cả nhà đi gom cỏ, chuẩn bị cho việc đóng móng nền nhà, lúc này mình lại phải chạy ký nhiều hợp đồng : Điện, nước, vật tư…ui bở hơi tai…

ngày 12/5 ngày đóng móng nền (ha..rất lạ ..8 năm trước từ Huyện Cao lãnh mình lên cất nhà ở TP Cao Lãnh và dọn vào ở cũng ngày 12/5 và bây giờ ngày này mình lại xây một tổ ấm mới)Ngày 14.5 cả nhà và 3 ông thợ dựng trại giữ vật tư

Trại hoàn thành và hôm sau sử dụng

Ngày 15.5 thợ đào hố móng

Ngày 21. 5 nhật thực từ 5h sáng…cũng là ngày rót vật tư cho nhà mình

Chuẩn bị đổ móng

chân rế nối vào ổ móng

Lắp chân rế và vỉ sất vào hố móng

Chuẩn bị đổ bê tông vào hố móng

Mình giữa ngỗ ngang hố móng sau khi đổ bê tông

Trước khi xây dựng mình đã gắn đồng hồ nước, hôm nay có thêm đồng hồ điện

Hoàn thiện đà kiềng

Đổ đà kiềng

Sau khi xong đà kiềng , thợ xây lên 3 hàng gạch, đổ đà kiềng vòng 2

Thợ đào hố toilet

Gạch phòng tầng trên

Gạch phòng khách

Gạch toalet

Gạch nơi để xe

Gạch lấy ánh sáng

Đường thoát ra cống của khu dân cư

Advertisements