Hơn hai tuần qua, để chuẩn bị cho hội chợ này, cả giáo viên và học sinh đã nôn nao tập hợp những vật dụng cá nhân, những quyển sách, quyển truyện, …tất cả những thứ cần thiết cho đời sống hoặc học tập, làm việc  có khi không còn cần với bạn này nhưng lại rất cần cho những bạn khác…vì lý do đó mà hội chợ được hình thành và ngày càng có giá trị thiết thực hơn trong kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3…và đây những hình ảnh diễn ra trong ngày hội chợ của trường…

Welcome Orkut Scraps


Advertisements