Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình, mây mãi mãi bay.
Trăng vô tình, trăng đùa với gió
Người vô tình, sao hiểu lòng tôi.

 

Advertisements