Đây là những gương mặt học sinh khối 8 mình đang dạy !

8a1

Lớp trưởng Diễm Kiều

Tố Hảo

Thành viên các tổ :

Nguyễn Ngọc Phước

8a2

 

 

Lớp trưởng: Nguyễn Thị Thu Liễu

Lớp Phó : Trần Hoàng Ân

Lớp phó : Trần Quốc Đặng

Lớp Phó : Trần Phúc Mãi

 8a4

 

Lớp trưởng : Minh Thuận

Lớp phó: Nguyễn Thị Thu Liễu

Huỳnh Mai Nhật Uyên

Lê Đức Nghĩa

Các thành viên các tổ

Nguyễu Hữu Phúc

Các thành viên trong tổ

 

GV giảng dạy môn Sinh học