Đây là những gương mặt học sinh khối 8 mình đang dạy !

8a1

Lớp trưởng Diễm Kiều

Tố Hảo

Thành viên các tổ :

Nguyễn Ngọc Phước

8a2

 

 

Lớp trưởng: Nguyễn Thị Thu Liễu

Lớp Phó : Trần Hoàng Ân

Lớp phó : Trần Quốc Đặng

Lớp Phó : Trần Phúc Mãi

 8a4

 

Lớp trưởng : Minh Thuận

Lớp phó: Nguyễn Thị Thu Liễu

Huỳnh Mai Nhật Uyên

Lê Đức Nghĩa

Các thành viên các tổ

Nguyễu Hữu Phúc

Các thành viên trong tổ

 

GV giảng dạy môn Sinh học

Advertisements