Đây là những gương mặt chuyên cần ôn luyện cho môn sinh khối 8:

Ngân Phạm

Mỹ Huyền

Kim Linh

Thúy anh

Yến Nhi

Ngân Châu

Khả Tú

Mộng Tuyền

Thùy Trang

Nguyệt Thu

I wish you success !

Phút thư giản sau những giờ ôn tập

Ngân – Huyền

Linh – Ngân

Yến Nhi – Nguyệt Thu – Mộng Tuyền

Thúy Anh – Thùy  Trang

GV và HS với nhau

Advertisements