Ngày 07/10/1992 … một ngày mưa gió đầy trời …sấm chóp liên tục …17 giờ 45 phút cậu bé Trần Nguyễn Hạo Minh ra đời … và bây giờ cậu ta đã được 19 tuổi …

ha … Ha… cậu ta muốn ăn bánh …. hay suy nghĩ gì vậy ?…

Wa’ ra cậu ta muốn ăn bánh….

Advertisements