Lâu lắm rồi, trong báo văn nghệ Đồng Tháp có đăng bài thơ sau :

Gửi cho anh !

Thu Nguyệt tặng TH

Em ngồi hóa đá thành thơ,

Trả anh cái thuở anh chờ lúc yêu

Em ngồi hóa đá thành chiều

Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa

Em ngồi hóa đá thành mưa

Trả anh cái phút anh đưa qua cầu

Xa rồi anh có hay đâu

Đá từ thuở ấy bắt đầu hóa em

…..Và bài thơ ấy bây giờ đã được phổ nhạc ! Hãy nghe Diệp Thanh thanh thể hiện nhé !

Thu Nguyệt tặng TH ( T H :  Names my husband )

Advertisements