Một năm nhìn lại, học sinh thân yêu của mình đây !

Đường đi lưu thông trong trường

Trường mới xây mà nước ngập vây quanh…

Sân chơi của trường

Trường vào mùa lũ !…

Học sinh lớp mình đang dạy : Lê Minh Phú Đức

Thế Nhân năm trước…

Hoàng Anh và Tùng

Hoàng Anh

Đội múa lớp 6 … dễ thương chưa ?…

Thùy Linh năm trước …. và …bi giờ

Đội kịch lớp 9a2 năm trước …

HS đội tuyển dự thi HS giỏi môn sinh k8 : Kim Linh – Mỹ Huyền

HS đội tuyển dự thi HS giỏi môn sinh k8: Ngân Phạm

Tiết mục múa đẹp chưa ….

Tú Hảo : 8a1

Đội trống của trường :

Advertisements