Những con thú lạ !

Ba ba 2 đầu

Cá đầu thú

Cá sấu 2 đầu

Cào cào đầu rắn

Chó 3 đầu

Chó mặt giống người

Chuột giống chó

Chuột sóc

Cua lông

Cừu 2 đầu

Gà 2 đầu

Beo đầu gà

Heo 2 đầu

Hươu 2 chân

Khỉ mũi trâu

Kỳ đà đầu tê giác

Kỳ nhông 2 đầu

hai mắt mèo 2 màu

Ngựa 2 chân

Ngựa có cánh

Ngựa vằn có tua cá

Nhái đầu sấu

Nhái có mỏ dơi

Rắn 2 đầu

Rắn hoa

Rắn màu xanh

Rùa 2 đầu

Tế giác vằn

Chó 1 mắt

Thú mỏ hải quỳ

Vịt 2 đầu

Vịt thân thú

Voi 2 chân

Advertisements