Đôi khi mình cũng có thể làm đẹp tóc cho chính mình để đi diệu đâu đó…

Kiểu này dễ làm và cũng dễ thương nè

Sáu kiểu tóc nhanh mùa hè nè, chịu khó nghe tiếng anh nhé… không nghe được thì chịu khó nhìn hé !

http://www.videojug.com/tag/beauty-and-style

 

Advertisements