Anh tuổi con trâu … hì hì… Mình đang cưỡi trâu…

Và Mình tuổi con rồng ….

Chú nhóc nhà mình con khỉ …

Trứng ơi chín chưa ?

Oai không ?

Ngâm chân vào nước nóng thư giản nhé ! Rồi uống tí chút…

Xoa khỏe chưa ?????

Xoa thật nhí … đúng không…

Xoa và chó yêu…

Xoa đang chuẩn bị luộc trứng… và khi trứng chín uống cùng bia Đức … Hì hì …

Trưa cũng không thể nắng nổi …

Nghỉ ngơi 1 tí hé…

Nhờ Xoa đó nghe… không cây ngã chắc…hì …hì…

Wao bị đá chặn rùi …

Advertisements