Giấc mơ  khu vườn- Đỗ ký

GIẤC MƠ KHU VƯỜN

Tặng cô Kim Xoa

Khu vườn cô giáo môn sinh

Bên đèn , hoa cứ trở mình … trở trăn

Em nhìn giáo án trắng ngần;

Cô đưa bút … chút tần ngần bên hoa…

x     x

x

Cô ơi trang vở thiệt thà

Chúng em chép chuyện gần xa trong vườn :

Này hoa, này lá … đều thương

Như thương mỗi buổi bình thường gặp cô !

x    x

x

Gió mùa … lá nhỏ co ro

Em bên cô … hiểu giấc mơ khu vườn…

                                                                             Đỗ Ký

20/11/2004

 

Advertisements